Indikator 01.10. - 31.12.2018 = -26,90

Indikator 01.07. - 30.09.2018 = -21,43

Indikator 01.04. - 30.06.2018 = -27,45

Indikator 01.01. - 31.03.2018 = -15,35

Indikator 01.10. - 31.12.2017 = -25,19

Indikator 01.07. - 30.09.2017 = -24,37

Indikator 01.04. - 30.06.2017 = -19,84

Indikator 01.01. - 31.03.2017 = -20,42

Indikator 01.10. - 31.12.2016 = -23,32

Zeitraum 01.07. - 30.09. 2016

Indikator 01.04.-30.06.2016 = -25,88

Indikator 01.01.-31.03.2016 = -25,33

Indikator 01.10.-31.12.2015 = -25,01

Termine

18.01.2019
Ausgabe Notenblätter
18.01.2019 07:50 - 08:40
1E Verkehrserziehung
18.01.2019 08:40 - 09:30
2A Verkehrserziehung
18.01.2019 09:30 - 10:20
2B Verkehrserziehung
18.01.2019 12:15 - 13:05
Infotreffen Kafka Gala
21.01.2019
Rückgabe Notenblätter
22.01.2019 07:50 - 14:30
3BP Lehrausgang zur Fa. Loacker
22.01.2019 10:35 - 12:15
2A Projekt in der Klasse 2A "L'economia altoatesina"
22.01.2019 13:40 - 16:10
5. Klassen Veranstaltung - Zeitzeugen
22.01.2019 13:40 - 14:30
2C Verkehrserziehung