Projekt zur Geschichte unseres Gebäudes

Block (Hi)story

Terminkalender

20 - 26 Mai, 2019
20. Mai
22. Mai
23. Mai
25. Mai

Termine

22.05.2019 07:50 - 13:05
5. Klassen Simulation Deutsch
22.05.2019 07:50 - 13:05
3B Lehrausgang nach Bozen
23.05.2019 07:50 - 16:10
2E Maiausflug nach Passeier
23.05.2019 07:50 - 12:15
4AP und 4A Lehrausflug nach Bozen ASTAT
23.05.2019 07:50 - 13:50
5. Klassen Simualtion BWL-INFO
23.05.2019 07:50 - 16:10
2C Maiausflug nach Tabland
23.05.2019 07:50 - 16:10
2A Maiausflug nach Hafling
23.05.2019 07:50 - 16:10
1C Maiausflug nach Verona
23.05.2019 07:50 - 16:10
1D Maiausflug nach Naturns
23.05.2019 07:50 - 16:00
1A Maiausflug nach Vöran